Vladik

Vladik

8 6 945
Age: 22
Hair: Blond
Eyes: Green
Body type: athletic body