Vladik

Vladik

8 35 946
Age: 22
Hair: Blond
Eyes: Green
Body type: athletic body